Mobiel CRM introduceren: hoe begint u eraan

Customer Relations Management of CRM is een erg ruim begrip. U zou het bondig kunnen samenvatten als alle methodes en middelen die worden ingezet om relevante informatie over klanten te verzamelen en zo de relatie met de klant te beheren.

Mobiel CRM stelt medewerkers op het terrein – op de winkelvloer, onderweg… –  in staat om met alle relevante data en info hun klantenrelatie te beheren. Maar mobiel CRM staat uiteraard niet los van CRM ‘op kantoor’. Het is er een onderdeel van en vereist een goede interactie met de backoffice.  Zonder goede backoffice geen degelijk mobiel CRM.

Mobiel CRM stelt medewerkers op het terrein in staat om met alle relevante data en info hun klantenrelatie te beheren.

Toch zijn er enkele essentiële verschilpunten waarop een mobiel CRM zich moet onderscheiden van gewone CRM:

  • Mobiel CRM moet 100% any time en any place beschikbaar zijn
  • Mensen in the field die de mobiel CRM gebruiken, zijn typisch commerciële en service mensen: de administratieve processen moeten voor hen zo eenvoudig mogelijk zijn.
  • De interface voor tablet moet anders zijn dan op een laptop, logisch gezien de drager. Maar ook inhoudelijk zal mobiel CRM er anders uitzien.

In feite breidt een mobiel CRM systeem de mogelijkheden van desktop systemen gevoelig uit. Avento biedt CRM aan in totaalpakket, niet enkel mobiel. Dankzij partnerships met Microsoft en Resco en door continue investering in competentie, staat Avento garant voor technologie, die ‘Future Proof’ is.

7-Stappenplan

Het succes van mobiel CRM staat evenwel vaak los van inherente kwaliteiten van de systemen. Succes hangt ook in heel grote mate af van de snelheid waarmee de werknemers een nieuwe CRM oplossing omarmen en ook efficiënt gebruiken. Daar kunt u als werkgever wel degelijk een doorslaggevende rol in spelen. Daarom deze 7 cruciale aandachtspunten.

  • Ga voor een CRM systeem dat mensen gemakkelijk aanvaarden en gebruiken.

Klinkt simpel maar dat is het niet. Ga af op referenties en vooral op het gebruiksgemak van de systemen.  U kunt ook kiezen voor gevestigde namen. Goed om weten in dit verband is dat Resco  met zijn mobiele CRM oplossingen zo’n gevestigde naam is. Met meer dan 1.700 grote corporate klanten en een groei van meer dan 31% vergeleken met 2015. Tot het partnernetwerk van Resco traden in 2016 niet minder dan 229 nieuwe partners toe, met nu meer dan 600 partners wereldwijd in meer dan 100 landen. Dat is een referentie die kan tellen.

  • Betrek de gebruikers van het systeem vanaf dag 1

Hoe later je de mensen die er mee aan de slag moeten betrekt in de keuze van een nieuw systeem, hoe meer weerstand er zal zijn. Een beslissing die over hun hoofden heen genomen wordt en hun werk beïnvloedt, wekt niet alleen aversie op, deze werkwijze is ook kwetsend met een grote negatieve impact op de motivatie.

  • Voorzie voldoende training

Dit is een post waar u zeker niet op mag besparen. Leren en een nieuw systeem onder de knie krijgen en volledig adopteren verloopt altijd in stappen. Zorg voor stapsgewijze opleiding met workshops, training en hands-on labs. Belangrijk is ook om het effectieve gebruik van de oplossing en de progressie van uw werknemers permanent te monitoren.

  • Focus op toegevoegde waarde

Uzelf en het kaderpersoneel zijn overtuigd van een bepaalde keuze, maar de uitvoerende mensen hebben nog niet dezelfde inzichten. Het gebruik van CRM software wordt nog heel vaak gepercipieerd als een extra taak, iets dat extra tijd kost. Hier moet u komaf mee maken door de voordelen en winst duidelijk met concrete cases te illustreren. Toon hoe het systeem mensen in staat stelt sneller hun doelstellingen te bereiken en sneller over cruciale informatie te beschikken.

  • Werk met grafisch materiaal

Grafieken en uitgewerkte beelden worden veel sneller geabsorbeerd en opgeslagen dan tekst of spread sheats. Een heel gemakkelijke binnenkomer: vertegenwoordigers kunnen met mobiele CRM onder andere onmiddellijk in een grafiek zien in welke fase hun afzonderlijke deals zich bevinden en ze kunnen beroep doen op alle data die ze nodig hebben om hun werkflow efficiënt te laten verlopen

  • Bazen geven het voorbeeld

Maak de keuze overtuigend. Dat begint bij de top van de onderneming: geef het voorbeeld en gooi oude gewoonten overboord. Wees ook niet bevreesd om de omslag totaal de maken. Het overschakelen van ‘old school’ spreadsheets naar een modern mobiel CRM systeem gebeurt moeiteloos, als alle aandachtspunten hier gerespecteerd worden. Weg dus met geprinte tabellen en rapporten.

  • Meet vooruitgang en vier succes

Motiveer de prille gebruikers van het nieuwe CRM om hun resultaten te delen. Hun positieve ervaring is van onschatbare waarde voor een vlotte adoptie van de nieuwe technologie. Hou er rekening mee dat de introductie van een nieuw systeem geen eenmalige gebeurtenis is maar een voortdurend proces waarbij telkens nieuwe mensen moeten overtuigd worden.

 

Avento is uw aangewezen partner om uw (Mobile) CRM-systeem in uw onderneming te introduceren. Bij interesse of vragen, neem contact met ons op.