Work with “Views” on Mobile CRM

Gebruik ‘views’: het zijn standaard filters die records of hoofdcategorieën (accounts, leads, contacts….) opdelen (actief, niet actief…).

Terug naar het overzicht