Test gratis uw score op Microsofts GDPR-benchmark

Iedereen weet intussen wel waar GDPR voor staat:  General Data Protection Regulation, de Europese verordening inzake  bescherming van consumentengegevens. Die zal vanaf 25 mei 2018 van kracht gaan. Maar in hoeverre bent u op dit ogenblik GDPR-conform? That’s the question. Het antwoord komt u gratis te weten dankzij een online assessment tool van Microsoft. De tool staat open voor iedereen, ook voor niet-klanten van Microsoft of Avento.

Test gratis uw score op Microsofts GDPR-benchmark.

Samen ermee aan de slag

Allen daarheen dus! Maar voor u verder klikt, nog even dit. De tool evalueert niet alleen de stand van zaken in uw bedrijf aan de hand van 26 concrete vragen.  Op het einde is er per vragenreeks een rapport downloadbaar met concrete richtlijnen om GDPR-conform te worden.  Daar kunt u – of beter gezegd: daar kunnen we samen mee aan de slag.

Avento en Microsoft garanderen dat de oplossingen die we aanbieden 100 procent GDPR-conform zijn. Onze specialisten kunnen u ook adviseren om uw bestaande activiteiten volgens deze nieuwe regels te ontplooien.

Grote technische, juridische en organisatorische impact

De invoering van de GDPR-verordening heeft immers grote technische en juridische gevolgen. En er is uiteraard de ingrijpende weerslag van deze nieuwe verplichtingen op marketingactiviteiten en op de manier waarop CRM georganiseerd moet worden. Allemaal op zich voldoende reden om niet in uw eentje aan dit avontuur te beginnen.

Voor wie het nog even herhaald wil hebben, de GDPR-verordening legt ondernemingen een hele reeks verplichtingen op die kunnen samengevat worden in vier krachtlijnen:

– Transparantie: Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

– Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.

– Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

– Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur.

Dit is van toepassing voor bedrijven die gevestigd zijn in de EU, maar ook voor bedrijven buiten de EU die producten of diensten leveren aan de EU.

Meer weten of GDPR en de consequenties? Neem contact met ons op of lees het in onze blog Avento is GDPR-conform, en u?