Onboarding meer dan een buzzword!

User Onboarding is hip en trendy in marketingland. Dat beweren wij niet, maar stond te lezen op Bloovi! Vast staat dat heel wat start-ups in Silicon Valley User Onboarding tegenwoordig centraal plaatsen en dat op WebTommorow 2017 er zelfs een spreker wordt ingevlogen om het over dit thema te hebben. De Australische User Onboarding-specialiste Radica Reaves, komt over het topic een uiteenzetting geven. Nu passen we User Onboarding bij Avento al langer toe, 100% adoptie door de gebruiker van onze mobiele CRM-software was immers altijd al ons streefdoel. Maar wat is User Onboarding nu juist?

Onboarding meer dan een buzzword!

Succesvol zijn met applicaties.

Het succes van een product of service hangt grotendeels af van het succes/resultaat dat de gebruiker er mee boekt. De term wordt het meest gebruikt in een software omgeving, maar kan in meerdere sectoren gebruikt worden.

Het kerndoel van User Onboarding is dat de gebruikers de kernprincipes van het product/systeem vatten. Kortom, dat ze merken dat het product een meerwaarde biedt en het leven eenvoudiger/aangenamer maakt. Zorg je voor een doorgedreven begeleiding/Onboarding voor de gebruiker voor de eerste keer met je product/service aan de slag gaat, dan heb je een grotere kans op een tevreden en geëngageerde gebruiker. Een aspect waar we ook bij Avento bij de ingebruikname van onze mobiele CRM veel belang aan hechten.

7 tips om gebruikers mee te krijgen

Het feit of gebruikers al dan niet het systeem (op een correcte manier) gebruiken bepaalt voor een groot deel het slagen van een software project. User Onboarding is dan ook essentieel en mag/kan niet aan het toeval overgelaten worden.

Gebruikers die aan hun lot worden overgelaten, verdwalen in het systeem of er niet in geloven zijn nefast als je je CRM-project wil laten slagen. Wil je van je project een succes maken dan is het essentieel dat de gebruikers mee zijn, de voordelen er van inzien en geëngageerd zijn om ermee te werken. Gelukkig heeft Avento hier ruime ervaring mee.

Wij geven in navolging van het artikel op Bloovi alvast 7 tips mee:

  • Bepaal vooraf het traject: Een vooraf gedefinieerd traject naar een vastgelegd eindpunt werkt het best. Zorg er ook voor dat alle tools voorhanden zijn om dit doel te behalen.
  • Deel het traject op in stukken: Maak het traject niet te lang, dat is beangstigend waardoor gebruikers afhaken. Maak er kleine, haalbare stappen van.
  • Heb je alle info wel echt nodig? Geef stelselmatig meer info als de gebruikers met het systeem aan de slag zijn, gebruikers overladen met info heeft geen zin.
  • Laat de gebruiker op ontdekkingstocht gaan: Tijdens het Onboarding proces laat je niet alle toeters en bellen zien. Het gaat om het begeleiden van de gebruiker, niet om het tonen wat het systeem allemaal kan.
  • Toon de werking: Onboarding draait niet om vertellen, het draait om tonen en doen.
  • Video maakt het overzichtelijk: Video is de ideale manier om het Onboarding proces te faciliteren. Een praktijk waar ook Avento gretig gebruik van maakt.
  • Meet de User Onboarding: Stel een eenvoudige set van KPI’s (Key Performance Indicators) samen, die de graad van User Onboarding weergeeft en voorzie de gepaste interne communicatie en coaching om stap voor stap aan het verbeteren van deze KPI’s te werken.

User Onboarding bij Avento

Bij Avento onderkennen we het belang van User Onboarding al langer, al geven we het daarom nog niet die hippe term mee. Het begeleiden van de gebruikers in het gebruik van ons systeem staat bij Avento centraal. We coachen, begeleiden, trainen en monitoren de mensen ‘in the field’ om zo 100% user adoptie te bewerkstelligen. Een mobiel CRM-systeem dient efficiënt gebruikt te worden om er optimaal van te profiteren en daar zorgen we voor.

Meer weten over de manier waarop Avento met User Onboarding omgaat? Contacteer ons en we vertellen je er met plezier meer over!