In 3 stappen naar echt team-empowerment met FMCG365

Worden alle mogelijkheden benut? Waar is er marge voor verbetering? En hoe pakken we dat aan? Dat zijn essentiële vragen die op elk niveau in de onderneming – van CEO tot de werkvloer –  altijd relevant zijn. In de sales draait het erom uw teams de juiste inzichten en coaching te geven zodat ze hun rendement kunnen verhogen.

In de sales draait het erom uw teams de juiste inzichten en coaching te geven zodat ze hun rendement kunnen verhogen.

Efficiënt Customer Relations Management laat bijgevolg geen ruimte voor leiding op buikgevoel of by trial and error. Toch is dit vaak realiteit, door slechte infodoorstroming en manke registratie. Dergelijk leerproces is enorm kostelijk.

Het kan veel beter. Door van uw onderneming een zelflerende organisatie te maken, die in staat is opportuniteiten precies te identificeren en snel best practices te ontwikkelen.

Het ideaal is bereikbaar

FMCG365 is wellicht de kortste weg naar echt ‘empowerment’ van uw mensen en dus naar betere resultaten. Het is een krachtige CRM oplossing en heeft alle features om in drie stappen het ideaal van een ‘slimme’ organisatie te bereiken.

 1) Duidelijke doelstellingen

FMCG365 stelt u in staat om strategische keuzes heel precies te vertalen in operationele doelstellingen. Targets en KPI’s worden omgezet in concrete acties die duidelijk en overzichtelijk worden weergegeven. Juiste acties in de juiste POS, check-lists, specifieke aandachtspunten… FMCG365 laat uw mensen precies datgene doen wat nodig is en bovendien op de meest comfortbale en snelle manier.

2) Inzichten op elk niveau

Het succes van beleidsbepalende keuzes wordt bepaald door de kwaliteit van de inputdata. FMCG365 genereert die data en inzichten. De door uw fieldworkers verzamelde data worden namelijk automatisch geconsolideerd in de backoffice. Het gaat dus om (bijna) real time data betreffende ‘facings’, ‘rotations’, ‘out of stock’ en ‘price’….  FMCG365 registreert ze niet alleen maar analyseert ook. De concrete resultaten van ondernomen acties zijn onmiddellijk voor iedereen duidelijk.

3) Maximale flexibiliteit

FMCG365 stelt u in staat voorop te lopen. Dat is tenslotte wat iedereen in het bedrijf wil: evolueren in hun job, bijleren en als afdeling zo goed mogelijk presteren. FMCG365 helpt met concrete data, zelfs om op de dag zelf nog,  operationele acties of werkschema’s te optimaliseren.

Wanneer u deze drie stappen doorloopt, is de onderneming niet alleen zelflerend, ze is ook uitermate wendbaar. Uw teams zullen zelf sneller opportuniteiten waarnemen en ook in staat zijn om er adequaat op in te spelen.

Het resultaat: een faster moving organisatie

Inspelen op een actuele gebeurtenis of op nieuwe data? Dat kan van goudwaarde zijn bij het uitrollen van acties in de praktijk, wanneer u vaststelt dat bepaalde POS gunstiger reageren en daar dus eigenlijk meer op ingezet moet worden. Het is perfect mogelijk de taken voor een fieldmedewerker in de loop van de dag aan te passen. Die taken komen automatisch tijdens het juiste Point Of Sale bezoek tevoorschijn. Een actie kan dus niet alleen snel op poten worden gezet, dankzij FMCF365 leidt ze ook de dag zelf tot handelen op het terrein en tot effectief resultaat.

Resource Scheduling Automation

Die flexibiliteit is er uiteraard ook in de planning. We hebben in een vorige blog  al uitgelegd dat u met FMCG365 de workload van uw mensen perfect kunt monitoren en de planning vlot kunt optimaliseren. Ook hier zorgt FMCG365 voor instant oplossingen, bijvoorbeeld bij ziekte of onverwachte gebeurtenissen. FMCG365 voert dankzij Resource Scheduling Automation (zie afbeelding) autonoom de nodige aanpassingen door. De wijzigingen zijn onmiddellijk transparant en in nieuwe schema’s zichtbaar voor de fieldmedewerkers.

Buikgevoel is geen optie meer

Laat u niet door deze voorbeelden en andere handige functies verblinden. FMCG365 is inderdaad super gebruiksvriendelijk maar wijzigt tegelijk ook echt het DNA van uw teams.  Iedereen in de organisatie van CEO tot field medewerker krijgt de hefbomen in handen om voortdurend beter te presteren. Uw sales aansturen op buikgevoel is echt geen optie meer.