Fouten in de Excels! En boekhouding kost nu al te veel tijd?

Komen volgende zaken u ook bekend voor:

Tijdrovende boekhouding?
Werken met een kluwen van Excels?
Eindelose print- en scanactiviteiten?
Tijdrovende manuele ingave?

Fouten in de Excels! En boekhouding kost nu al te veel tijd?

Meer dan de helft van de finance executives is ontevreden met de tijd die nodig is om boekhoudoperaties uit te voeren terwijl er in Excel files nog massa’s fouten te vinden zijn. Vasthouden aan de klassieke ‘manuele’ boekhouding en administratie is dus verre van ideaal zoals bovenstaande cijfers uit een survey door PWC aangeven.

De digitale fitheid van de doorsnee KMO is – laten we beleefd blijven – voor verbetering vatbaar. Enkele harde cijfers:

  • 38 procent van de spreadsheats/Excel-files bevat fouten! Terwijl bijna iedereen – toch negen op de tien gebruikers – ze voor foutloos aannemen. Volgens sommige statistieken bevat zelfs 88% van de spreadsheats fouten
  • 58% van de finance executives is ontevreden met de tijd die nodig is om boekhoudoperaties uit te voeren en op het einde van de maand de inboekingen te doen
  • 44% van de ondernemingen heeft nog geen enkele stap ondernomen richting cloud solutions
  • Waarom niet? De belangrijkste reden voor 35% is de bestaande, niet aangepaste IT-infrastructuur
  • Een van de grootste zorgen van administratie en financieel management zijn weerstand tegen verandering (met 14% op plaats 2) en digital fitness & adequacy (met 12% op plaats 4)

“Enorme tijdswinst”

Indrukwekkende cijfers, niet? Maar je bent niet alleen in deze situatie. Er zijn letterlijk honderdduizenden die de stap nog moeten zetten. Sterker nog. Zelfs accountants zijn nog niet mee terwijl de vraag naar digitale boekhouding boomt.

“Is er dus tijdswinst? Als je alleen vergelijkt tussen de getrainde dossierbeheerder die razendsnel gegevens invoert, en iemand die documenten door de scanner jaagt: heel weinig. Maar als je het grote geheel bekijkt, is de tijdswinst enorm. Op de duur evolueer je immers naar een volledig geautomatiseerde boekhouding: digitale documenten, automatische herkenning van factuurgegevens, AI voor automatisch doorboeken, digitaal archief,” zo zei Ronny De Goedt, managing director Tax & accounting software, Wolters Kluwer Belgium in de maart editie van ZO Magazine. 

Beeld je eens in…

Digitale fitheid, hoe geraak je eraan? Maar beeld je eerst eens in wat een digitale boekhouding en automatische facturatie allemaal kan bieden:

Minder fouten, minder kosten, minder tijdverlies.

Meer flexibiliteit in het werk, meer inzicht in je business.

Meer controle en meer fun kortom.

Je boekhouding en administratie digitaliseren is natuurlijk geen wandeling door het park. Als je al zou weten waar die wandeling eventueel kan starten…

Bij Avento laten we die wandeling starten bij Microsoft en meer bepaald met Microsoft Dynamics 365 Business Central. Het is software in de Cloud die ontworpen is voor kleine en middelgrote bedrijven om hen efficiënter te laten werken. Door verschillende tijdsintensieve en foutgevoelige bedrijfsprocessen aan elkaar te koppelen, zoals aan- en verkoopbeheer, facturatie en Customer Relationship Management. Daar zullen we het in een volgende blog uitgebreid over hebben.