Drie pro’s van Avento’s account card

FMCG365 – Master data

Avento’s FMCG365 is een mobiele CRM-oplossing met een set van krachtige kwaliteiten die uw leading positie verder kan versterken. FMCG365 is gebaseerd op de gangbare standaarden in de FMCG-markt en is eenvoudig configureerbaar naar de specifieke gebruiken in uw onderneming. In deze reeks lichten we alle functies toe.

Master data zijn gegevens uit de kern van uw bedrijfsprocessen en de relaties hiertussen.

Master data

Master data zijn gegevens uit de kern van uw bedrijfsprocessen en de relaties hiertussen. In een FMCG-omgeving zijn dat eenvoudig gesteld klantengegevens, productgegevens en de producten per klant. Deze data zijn uniform in de hele organisatie en vormen de lijm tussen alle andere data.

FMCG365 is uitgerust met een zeer overzichtelijke account card die uw mensen in staat stelt om proactief te handelen. Een account card heeft een aantal eigenschappen. Contactgegevens uiteraard, het afgenomen assortiment, welk type van klant… Dat doet elke account card van elk CRM-systeem. Avento gaat met FMCG365 enkele stappen verder.

Met FMCG365 weet u meteen hoe gezond de commerciële relatie is”  

1 – Relevante info precies op maat

Dankzij onze ervaring in de fast moving consumer goods hoeft u niet te zoeken naar de meest relevante data, die vindt u in een oogopslag bovenaan. Zo ziet u bijvoorbeeld welke de ‘primary brand’ is van de klant, wie de belangrijkste leverancier is…  Alle velden nemen precies de ruimte in die nodig is, zodanig dat u snel alles te weten komt wat u moet weten. Bovendien kan de opslag van master data aangepast worden aan de bedrijfssituatie. Met aangepaste benamingen, de juiste meeteenheden, de gebruikelijke notatie…

masterdata

2 – Volledige historiek

Bij een goed voorbereid bezoek ter plaatse is het toch mogelijk dat u onvoorzien terug in de tijd moet. Die ‘voorbereiding’ zit al in de account card. U vindt er de volledige neerslag van elk vorig bezoek. Zo bent u volledig gedocumenteerd om in te spelen op onverwachte opportuniteiten of om misverstanden met feiten uit de weg te ruimen.

3 – Temperatuur opnemen en actie

De account card geeft meteen een volledig beeld van de gezondheid van de relatie. Hoe zit het met de frequentie van bezoeken, hoe worden acties opgevolgd, wat was het resultaat van vorige store checks… U krijgt een 360° beeld, met zicht op aankomende acties. Het doel van de data is uiteraard om beter vooruit te kijken en te plannen.  Ze vormen de basis voor de analyse-features en artificial intelligence waarmee FMCG365 is uitgerust.

Mensenwerk

De account card is het knooppunt in de FMCG365 app. Vanuit dat overzicht vindt u in een klik alle achterliggende details. Deze verregaande digitale ondersteuning neemt niet weg dat de kern van het commerciële werk vaak nog een goed menselijk contact is.

“Bij de voorstelling van FMCG365 zijn er soms reacties in de trant van ‘Ik ken mijn klanten en mijn planning, en die is goed’ of ‘Ik spreek al 20 jaar met hen, waarom zou ik hun gegevens noteren’. Wij ervaren dat de aanvankelijk grootste tegenstanders al snel de grootste ambassadeurs ervan worden. Ze merken dat zogezegde uitzonderingssituaties veel minder frequent voorkomen dan gedacht en dat ze bijna zonder uitzondering verwerkt worden. De intelligentie wordt gedeeld, iedereen bouwt eraan mee. In notities bij de contactpersonen worden bijvoorbeeld interesses vermeld, gevoelige discussiestof… Er is een link naar de social media. Alles begint met goede contacten,” aldus Steven De Backer, product manager FMCG365.

Wenst u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.