De reflectie van Ann – Fearless team

Om de Avento Droom waar te kunnen maken, is het nodig om te kunnen vertrouwen op een sterk fearless Team. In mijn zoektocht naar de kenmerken van een sterk Dream Team stootte ik op het boek ‘Bouw je Dream Team, anders kijken naar succesvol samenwerken’, van Johan De Keyser. Dit leidde weer tot enkele AHA momenten om te komen tot een nog succesvoller en plezieriger samenwerken.

De reflectie van Ann – Fearless team

Volgens Johan De Keyser kunnen de vier kwaliteiten van een team vervat worden in het acroniem TEAM: Thrusthworthiness – Te vertrouwen, expression- Expressie , accountability- Aansprakelijkheid, monitoring – Monitoren. Elke van de vier kwaliteiten heb ik reeds ervaren als belangrijke kwaliteitseisen voor een goed werkend team. In dit boek ontdekt ik echter weer nieuwe drivers.

 

THRUSTHWORTHINESS – TE VERTROUWEN

Bij uitstek de meeste essentiële kwaliteitseis van een sterk team. Dit zal iedereen beamen. Nieuw is echter het feit de nieuwe belichting op vertrouwen. Volgens Johan De Keyser is er een cocktail van competentie, consequent zijn en kwetsbaar opstellen een indicator of een persoon al dan niet te vertrouwen is.

Competentie lijkt me evident. Ik heb namelijk geen vertrouwen in mijn tandarts om mijn hoofdwonde te laten hechten. Schoenmaker blijf bij  je leest.

Consequent zijn lijkt me ook logisch. Hoe kan ik nu iemand vertrouwen die zijn of haar beloften niet nakomt.

Kwetsbaar opstellen kan ik nu wel onderschrijven, maar twee jaar geleden nog niet. Laat nu net dit het thema zijn van mijn persoonlijke groei. Uit heel wat introspectie, literatuur en gesprekken bleek namelijk dat het tonen van kwetsbaarheid je net toegankelijk maakt voor anderen. Door je steeds sterk voor te doen, ben je onbereikbaar. En natuurlijk is het eng om je kwetsbaar op te stellen. Toch is het nodig om een veilige omgeving op te bouwen voor het team waarin iedereen zich kwetsbaar kan opstellen. Dit neem ik mee als persoonlijke missie in mijn professionele omgeving van Avento.

EXPRESSION – EXPRESSIE

In een veilige omgeving kan iedereen zeggen wat nodig is om helderheid te creëren. Dit is enkel mogelijk indien elk teamlid aan bod komt. Dit betekent dat introverte persoonlijkheden een duwtje nodig hebben terwijl verbaal sterke personen dienen afgeremd te worden. Bij Avento vullen we deze kwaliteit in met de inzichten van de Insights profielen. We beseffen maar al te goed dat elke teamlid een eigen kleur van bril heeft om naar de feiten te kijken. Dit geeft ons de mogelijkheden meerdere opties te creëren om tot prachtige resultaten te bekomen.

“The bigger the dream, the more important the team”

ACCOUNTABILTY – AANSPREEKBAARHEID

Opties creëren is één ding, een conclusie trekken en deze omzetten naar afspraken en actieplannen is een noodzakelijk vervolg. Eens deze afspraken en verantwoordelijkheden zijn benoemd, is het nodig dat teamleden elkaar kunnen aanspreken op deze afspraken. Steeds met respect voor elkaar en puur vanuit een open en nieuwsgierige houding.

MONITORING – MONITOREN

‘Meten is weten’ heb ik met de paplepel meegekregen vanuit mijn opleiding. Als ik hier nog zou over twijfelen is er iets mis met mij. Het nieuwe inzicht dat ik echter verkregen heb is ‘Hoe meet ik het welzijn van ons team?’. Helaas vind ik hier niet onmiddellijk een oplossing. Dus zeker food for thought.