Avento is GDPR-conform en u?

GDPR? Het zou kunnen dat sommigen het nog in Keulen horen donderen, maar GDPR is al een feit. De afkorting staat voor General Data Protection Regulation, de Europese verordening inzake gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

De GDPR legt ondernemingen een hele reeks verplichtingen op.  Die kunnen samengevat worden in vier krachtlijnen.

De GDPR legt ondernemingen een hele reeks verplichtingen op.

– Transparantie: Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

– Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.

– Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

– Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur.

Het spreekt voor zich dat deze nieuwe regelgeving belangrijke consequenties heeft voor marketingactiviteiten en voor CRM. Wij garanderen dat de oplossingen die we aanbieden GDPR-conform zijn. Onze specialisten kunnen u ook adviseren om uw bestaande activiteiten volgens deze nieuwe regels te ontplooien. Meer weten over GDPR en de consequenties? U leest het hier.

Wilt u weten of uw organisatie GDPR-conform is? Test gratis uw score op Microsoft GDPR-benchmark.